ODCISK

PIEC KAMIENNY WOLFENER &
PRODUKCJA KOMINKÓW

Schiel GmbH & Co. KG
Steinfurther Str. 5
06766 Wolfen, Niemcy

Telefon: 03494-368302
Faks: 03494-368303
E-mail: info@surprise-grill.de
WWW: www. niespodzianka-grill.de

Sąd rejonowy: Stendal HRA 2268

Komplementariusz: SCI GmbH, HRB 14598

Dyrektor zarządzający: Marius Schiel

Miejsce wykonania i jurysdykcja: Wolfen

NIP: DE277408723

ZASTRZEŻENIE

1. Treść oferty internetowej
Ofenbau Schiel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość udostępnianych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec Ofenbau Schiel, które dotyczą szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem lub niewykorzystaniem dostarczonych informacji lub wykorzystaniem błędnych i niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, chyba że istnieją dowody umyślnego lub rażącego niedbalstwa na istnieje część Ofenbau Schiel Fault. Wszystkie oferty nie są wiążące. Ofenbau Schiel wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez wcześniejszego powiadomienia lub do czasowego lub stałego zaprzestania publikacji.

2. Referencje i linki
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do zewnętrznych stron internetowych („linki”), które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności Ofenbau Schiel, obowiązek odpowiedzialności wchodzi w życie tylko w przypadku, gdy autor jest świadomy treści i jest technicznie możliwe i uzasadnione byłoby dla niego uniemożliwienie korzystania w przypadku treści nielegalnych. Ofenbau Schiel niniejszym wyraźnie oświadcza, że ​​w chwili utworzenia linku na powiązanych stronach nie można było rozpoznać żadnych nielegalnych treści. Ofenbau Schiel nie ma wpływu na aktualny i przyszły wygląd, treść lub autorstwo połączonych/połączonych stron. Dlatego niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści na wszystkich połączonych/powiązanych stronach, które zostały zmienione po utworzeniu linku. To oświadczenie dotyczy wszystkich linków znajdujących się na naszej stronie internetowej. Za treści niezgodne z prawem, błędne lub niekompletne, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie dostawca strony, do której nastąpiło odwołanie, a nie osoba, która jedynie odsyła do danej publikacji za pośrednictwem linków .

3. Prawo autorskie i prawo znaków towarowych
Ofenbau Schiel stara się szanować prawa autorskie do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty, które sam stworzył lub wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe wolne od licencji, sekwencje wideo i teksty. Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe wymienione w serwisie i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa dotyczącego znaków towarowych oraz prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Nie należy wyciągać wniosku, że znaki towarowe nie są chronione prawami osób trzecich, na podstawie samej ich wzmianki! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego Ofenbau Schiel przysługują wyłącznie autorowi stron. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest dozwolone ze źródłem: „www.ofenbau-schiel.de” po uprzedniej pisemnej zgodzie Ofenbau Schiel.

4. Ochrona danych
zobacz oświadczenie o ochronie danych

5. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, z której nastąpiło odwołanie do tej strony. Jeżeli części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają, już nie odpowiadają lub nie odpowiadają całkowicie obowiązującemu stanowi prawnemu, treść i ważność pozostałych części dokumentu pozostaje nienaruszona.

Internetowe rozstrzyganie sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR-VO: Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.